Inovace bakalářských a magisterských studijních oborů na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO

loga

 

inovace bakalářských a magisterských studijních oborů na hornicko-geologické fakultě všb-tuo

Projekt je realizován za spoluúčasti EU.


CZ.1.07/2.2.00/28.0308

prof. Ing. Vladimír SLIVKA, CSc., dr.h.c. – řešitel
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
ESF napomáhá rozvoji lidských zdrojů a podnikatelského ducha.


© 2021 VŠB-TU Ostrava