Management

prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c. hlavní řešitel
doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D. manažer projektu
Ing. Miroslava Bendová, Ph.D. finanční manažer
doc. Ing. Naďa Rapantová, CSc. koordinátor

© 2018 VŠB-TU Ostrava