O projektu

 

Inovace bakalářských a magisterských studijních oborů 
na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO


CZ.1.07/2.2.00/28.0308

 

Řešitel projektu: prof. Ing. Vladimír SLIVKA, CSc., dr.h.c.
Termín zahájení: 01.03.2012
Termín ukončení: 27.02.2015

 

 

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je inovace a restrukturalizace současné soustavy a obsahu bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce při respektování demografického trendu a priorit Dlouhodobého záměru činnosti VŠB- TUO na období 2011-2015. Inovace bude dosaženo prostřednictvím zvýšení mezioborové spolupráce a to formou vybraných sloučení stávajících oborů. U takto vzniklých oborů dojde k vytvoření nových a inovovaných výukových materiálů.

U vybraných oborů dojde k posílení prvku internacionalizace. V rámci projektu budou podporovány aktivity zaměřené na odborné praxe studentů, stejně tak jako zapojení odborníků z praxe do přípravy a výuky oborů. Důraz bude kladen také na další vzdělávání akademických a ostatních pracovníků HGF VŠB-TUO a dojde také k modernizaci stávajícího technického a laboratorního vybavení HGF.


© 2018 VŠB-TU Ostrava