Výstupy

Výstupem projektu je:

  • restrukturovaná soustava inovovaných bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů s celkovým nižším počtem studijních oborů;
  • vznik nových a inovace stávajících výukových materiálů;
  • posílení internacionalizace výuky na HGF VŠB-TUO;
  • posílení spolupráce HGF VŠB-TUO s praxí, aktualizace soustavy studijních oborů ve vazbě na požadavky praxe;
  • zvýšení jazykových a odborných kompetencí u akademických a ostatních pracovníků HGF VŠB-TUO;
  • modernizované technické, softwarové a laboratorního vybavení HGF VŠB-TUO;
  • zpracované akreditační materiály restrukturovaných oborů.

© 2018 VŠB-TU Ostrava